top of page

Bezpečnostní skříně

Bezpečnostní nádoby

Vzhledem ke stále se zvyšujícím nárokům na bezpečné skladování hořlavin, chemikálií, jedů, toxických látek a kyselin, Vám nabízíme kompletní sortiment zařízení pro bezpečné skladování, manipulaci a práci s těmito látkami od významné evropské firmy v tomto oboru Düperthal Sicherheitstechnik GmbH – SRN.


Unikátní řešení bezpečnostních skříní na hořlaviny s požární odolností 30 nebo 90 minut Vám poskytuje mimořádnou bezpečnost při skladování hořlavin přímo na pracovišti bez dalších nákladů na zřizování speciálních skladů. Naše společnost si pro zvýšení důvěryhodnosti a s ohledem na platné české předpisy nechala certifikovat požární odolnost pro Českou republiku u Autorizované osoby PAVUS a.s. a je držitelem Klasifikačně požárního osvědčení pro tyto skříně. Příslušné atesty najdete ke stažení u každého výrobku.

bottom of page