top of page

Bezpečnostní nádoby

Bezpečnostní nádoby jsou určeny pro bezpečnou přepravu, skladování a různé další činnosti (např. měření, distribuce, přenos, likvidace) nebezpečných látek (obvykle v tekuté a hořlavé podobě).  Nebezpečné látky jsou toxické, žíravé, hořlavé nebo výbušné látky, které vznikají nebo se používají ve výrobě nebo jako odpadní materiál. Námi nabízené nádoby se používají v nejrůznějších oblastech a pro různé účely. Cílem je především trvale bezpečné skladování nebezpečných materiálů a maximální bezpečnost při práci. Stejně důležitá je i ochrana životního prostředí.

Některé příklady použití bezpečnostních nádob Rötzmeier:

• Práce s nebezpečnými materiály (kapalina, prášek, atd.)

• Trvale bezpečné skladování nebezpečných materiálů

• Vnitřní a vnější přepravu nebezpečných materiálů

Nádoby Rötzmeier chrání nebezpečné materiály a všechny ty, kteří s nimi pracují. Jsou vyrobeny z vysoce odolné a kvalitní nerezové oceli a jsou vybaveny PTFE těsněním. Splňují přísné interní a externí požadavky na kvalitu v souladu s technickými předpisy pro hořlavé kapaliny. V naší nabídce najdete i další bezpečnostní nádoby z pozinkovaným interiérem, vybavené samozhášecím zařízením v hrdlech nádob a bezpečnostními tlakovými pojistkami. Součástí naší nabídky jsou dále i nádoby a pomůcky pro práci s adhesivními látkami, barvami, lepidly a rozpouštědly.

bottom of page