top of page

Servis a instalace

Pravidelné bezpečnostní a preventivní pdohlídky bezpečnostních skříní

U bezpečnostních skříní Düperthal s požární odolností 30 nebo 90 minut je dle pokynu výrobce bezpodmínečně nutné provádět pravidelné roční bezpečnostní a preventivní prohlídky.

Tyto prohlídky provádějí naši servisní pracovníci, kteří jsou k této činnosti pravidelně školeni a mají příslušné oprávnění od výrobce.

Bezpečnostně preventivní prohlídky jsou zaměřeny především na kontrolu bezpečnostních mechanismů skříní, které zajišťují správnou funkci skříní s hlediska jejich požární bezpečnosti a odolnosti. Každá bezpečnostní skříň, která projde touto kontrolou je označena symbolem o platnosti prohlídky na další období a je na ni vyznačena lhůta platnosti. Součástí této kontroly je i vystavení kontrolního protokolu.

Provedení bezpečnostně preventivní prohlídky můžete objednat prostřednictvím naší HOT- LINE nebo zasláním objednávky poštou, faxem nebo e-mailem. V případě potřeby Vám naši pracovníci rádi vystaví cenovou nabídku na provedení prohlídek nebo telefonicky sdělí ceny těchto služeb. Při objednávání prohlídek uvádějte v objednávce přesný typ skříně a jejich počet.

Servisní pracovníci a certifikáty výrobce k oprávnění servisní činnosti

Jiří Bulva Tel: 602 680 002 - CERTIFIKÁT

Jiří Laštovka Tel: 607 593 594 - CERTIFIKÁT

bottom of page